Instructions


Sr.NoinstructionDateDownload
1 Attestation Form 09-01-18 PDF
2 Submission of identity card at the time of examination 08-09-18 PDF
3 F.A.Q. 07-20-18 PDF
4 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित परीक्षांकरीता उपकेंद्रावरील व परीक्षा कक्षातील उमेदवारांच्या उपस्थितीच्या वेळेबाबत घोषणा 07-18-18 PDF
5 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयाचे नांव, लोगो तसेच मुद्रेच्या गैरवापराबाबत 07-18-18 PDF
6 आयोगामार्फत आयोजित विविध चाळणी परीक्षांकरिता विकलांग उमेदवारांना परीक्षेच्या वेळी लेखनिकाची मदत व / किंवा अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय ठरविण्याबाबत. 07-07-18 PDF
7 Unlocking biometric information of Candidates 06-14-18 PDF
8 Proforma for Objection in answerkey 06-13-18 PDF
9 परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने सादर करावयाच्या ओळखीच्या पुराव्याबाबत. 06-12-18 PDF
10 उमेदवारांनी आयोगाचे मा. अध्यक्ष / मा. सदस्यांना भेटण्यावरील निर्बंध- घोषणा 05-28-18 PDF
    
12345