Tenders

Sr. No.SubjectDateSize (MB)Download
1 Quotation No 04-2019 - आयोगाच्या कुपरेज, फोर्ट, माझगांव येथील कार्यालयात आग विझविण्याच्या नळकांडया भरुन घेण्याबाबतची दरपत्रके मागविण्याबाबत 15/06/2019 1.39 Click here to Download PDF
2 E -Tender No. 05/2019-Tender for Providing Manpower Services 11/06/2019 0.47 Click here to Download PDF
3 E-tender No. 4-2019 - Tender for providing Cash Van Services Second Extension 04/06/2019 0.10 Click here to Download PDF
4 E-tender No. 4-2019 - Tender for providing Cash Van Services 23/05/2019 0.10 Click here to Download PDF
5 E-Tender No. 03-2019-Tender for Supply of Ordinary Flap Box- First Extension 22/05/2019 0.11 Click here to Download PDF
6 Tender No.04-2019 - Providing Cash Van Services 13/05/2019 1.34 Click here to Download PDF
7 E-Tender No. 03-2019-Tender for Supply of Ordinary Flap Box 08/05/2019 0.39 Click here to Download PDF
8 निविदा क्रमांक-02-2019-कार्ड बोर्ड बॉक्स पुरवठयाबाबतची निवीदा रद्द करण्याबाबत घोषणा 15/04/2019 0.23 Click here to Download PDF
9 Purchase Notice No : 03/2019- Regarding Waste Disposal 27/03/2019 0.78 Click here to Download PDF
10 Tender No: 02-2019- Supply of Ordinary Flap Box- Second Extension 01/03/2019 0.31 Click here to Download PDF