Special Instructions

Sr. No.SubjectDateSize (MB)Download
1 आयोगातील परीक्षांमध्ये आकृत्यांवर / नकाशांवर आधारीत प्रश्नांच्या मुल्यांकनात दृष्टिहीन / क्षीणदृष्टी उमेदवारांना सवलत देण्याबाबत 28/09/2017 0.60 Click here to Download PDF