Special Instructions

Sr. No.SubjectDateSize (MB)Download
1 विकलांग उमेदवारांना परीक्षेच्या वेळी लेखनिकाची मदत व / किंवा अनुग्रह कालावधी अनुज्ञेय ठरविण्याबाबत. 09/04/2018 0.04 Click here to Download PDF
2 राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2018- लेखनिकाची मदत घेण्याच्या व / किंवा अनुग्रह कालावधी घेण्याच्या परवानगीबाबत. 06/04/2018 0.04 Click here to Download PDF
3 आयोगामार्फत आयोजित परीक्षांकरीता अर्ज सादर करणा-या विकलांग उमेदवारांना लेखनिक व/किंवा अनुग्रह कालावधी मिळण्याबाबत 07/03/2018 0.06 Click here to Download PDF
4 Regarding concession to blind candidates 20/01/2018 0.08 Click here to Download PDF
5 आयोगातील परीक्षांमध्ये आकृत्यांवर / नकाशांवर आधारीत प्रश्नांच्या मुल्यांकनात दृष्टिहीन / क्षीणदृष्टी उमेदवारांना सवलत देण्याबाबत 28/09/2017 0.08 Click here to Download PDF